Shadi Ghadirian - The Others Me | April 23 - June 21, 2015

Shadi GhadirianThe Others Me
April 23 - June 21, 2015
Shadi Ghadirian - IRAN Pavilion - The Venice Biennale | May 9 - November 22, 2015

Shadi GhadirianIRAN Pavilion - The Venice Biennale
May 9 - November 22, 2015
VIA ATTO VANNUCCI 13, 20135 MILAN (ITALY) | +39 02 91638758